Alch3mik  – kompozytor, wokalista, dla którego muzyka jest czymś więcej. Dba o każdy aspekt aranżacji swoich występów przy tym chce przejść przez cały proces, który stanowi dla niego największą satysfakcję. Dla niego nie ma granic. Osobiście przepchnął swój instrument na Morskie Oko, gdzie przeprowadził występ ku pamięci tych którzy nie wrócili z gór. Jarek gra na fortepianie i śpiewa, sam pisze teksty. Dzięki cudownej wrażliwości potrafi ponieść tłumy, co już zostało zauważone. Został zaproszony na festiwale Wibracje, SummerContrast, Garbicz, jak i do programu telewizyjnego – Dzień Dobry TVN. Obecnie prezentuje swoje umiejętności na legendarnym BurningMan’ie. Dzięki autentycznym emocjom, słuchacze wpadają w swoisty trans i nikt nie przejdzie obojętnie bez głębszej refleksji obok jego występów. To aż dziwne, że jeszcze nie wydał żadnej płyty. Muzyczna droga Jarka jeszcze ukaże wspaniałe niespodzianki, a słuchacz będzie mógł czerpać przyjemność i satysfakcję, z jego twórczości.

Alch3mik – a composer, vocalist for whommusicissomethingmore. He takescare of everyaspect of arranginghisperformances and wants to go through the wholeprocess, which he enjoys the most. For him, thereare no boundaries. He personallypushedhis instrument to Morskie Oko, where he made a performance in memory of thosewhodid not return from the mountains. Jarek plays the piano and sings, as well as writes the lyricshimself. Thanks to hiswonderfulsensitivity, he isable to carry the crowds, whichhasalreadybeennoticed. He hasbeeninvited to the festivals Wibracje, SummerContrast, Garbicz, as well as to a TV programme – Dzień Dobry TVN. He iscurrentlypresentinghisskills on the legendaryBurning Man. Thanks to hisauthenticemotions, listenersfallinto a kind of trance and no one will pass by hisperformanceswithout a deepthought. It’s a strangethingthat he hasn’treleasedanyalbumsyet. Jarek’s musical pathwillyetrevealwonderfulsurprises, and the listenerwill be able to derivepleasure and satisfaction, from hiscreation.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *